Lezing: Geschiedenis Lager Onderwijs in Geldrop door Andre Josiassen

De eerste scholen in Nederland zijn in de vroege middeleeuwen opgezet naar voorbeeld van Engelse kloosterscholen. Twee Engelse missionarissen, Willibrordus en Bonifatius, reisden begin 8e eeuw naar Nederland om het Christelijke geloof te prediken. Daarbij werden Nederlandse jongens opgeleid die konden meehelpen bij het missiewerk. Door hen werden hier eveneens […]

GRATIS

Lezing: Geldrop nu en in ’t textielverleden door Andre Josiassen

Tijdens de lezing wordt virtueel rondgewandeld door het centrum van Geldrop, te beginnen bij de uitgang van het kasteel aan de Mierloseweg. Aldaar wordt ingegaan op de aanleg van de Mierloseweg, waarvoor het protestantse kerkje moest wijken, en op de opkomst en neergang van de weverijindustrie en al hetgeen die […]

GRATIS

Geschiedenis van Geldrop, annexatie en al 100 jaar samen verder

‘Samen verder’ De samenvoeging van het landelijke Zesgehuchten met het textieldorp Geldrop in 1921 De samenvoeging ofwel annexatie, die plaatsvond op 29 april 1921, heeft alles te maken met de ontwikkelingen van beide dorpen in de 19e eeuw. Gedurende de presentatie worden die ontwikkelingen nader uiteengezet. Pas vanaf 1810 was […]

GRATIS

Lezing: Beginselen stamboomonderzoek door Andre Josiassen

Voor het schrijven van de familiegeschiedenis heeft men primaire- en secundaire gegevens nodig. Primaire gegevens zijn gegevens uit de geboorte-, huwelijk- en overlijdensregisters en, voor 1811, uit de doop-, trouw- en begraafregisters. Hiermee kan men een stamreeks opzetten, een in generaties gerangschikte opgaven van iemands wettige voorouders in rechte mannelijke […]

GRATIS