Centrum Hofdael krijgt tijdelijk bestuur

KiKa Kinderenkankervrij
Charity Party levert € 1775,50 op voor KiKa
8 december 2019
Mooi Nieuwjaarsconcert door het Haydn Kasteelorkest uit Heeswijk
6 januari 2020

M.i.v. 1 januari 2020 is het bestuur van Centrum Hofdael opgevolgd door een interim bestuur. Dat nieuwe bestuur bestaat uit de voorzitters van de grootste gebruikers van het Centrum. Het huidige bestuur stapt op omdat de samenwerking met de gemeente steeds meer als frustrerend en als minder positief werd ervaren.

Uitgekiende servicemix

Het afgetreden bestuur was vanaf 2016 in functie aan en maakte een paar turbulente jaren mee. Aanvankelijk ging het met Centrum Hofdael de gewenste kant op. De ontwikkeling van het gewenste ‘bruisend hart’ kwam goed op gang en tegelijkertijd kon een begin worden gemaakt met het terugdringen van de afhankelijkheid van subsidies. Met meer huurders, meer activiteiten en meer horecaomzet moest de klus gaan lukken. Je zou het kunnen omschrijven als een goede servicemix die aan de basis ligt van van een ontwikkeling die Centrum Hofdael op termijn tot de ‘Huiskamer van Geldrop’ moest profileren. Randvoorwaarde was wel dat er meer vrijwilligers bij zouden komen. Het liep minder soepel dan werd gehoopt.

Verschillende visies

Er zijn verschillende oorzaken. De aanwas van gebruikers en vrijwilligers ging minder snel dan werd gehoopt. Daardoor kwamen de exploitatiekosten hoger uit dan begroot. Voorgenomen verbouwingen van de entree, foyer, keuken en theaterzaal om Centrum Hofdael gezelliger en aantrekkelijker te maken, konden niet in uitvoering worden genomen. En dit alles is een essentiële voorwaarde voor een gezonde bedrijfsvoering. Want een aantrekkelijk geheel trekt juist meer gebruikers, vrijwilligers en bezoekers. Een meerderheid in de gemeenteraad had een afwijkende mening en stak een stokje voor de plannen van het Hofdael-bestuur. Die stelde dat er eerst meer gebruikers zouden moeten komen. En daar knellen de visies. Toen de gemeenteraad ook het gehele verbeteringsproces op de langere termijn schoof, was de maat voor het huidige bestuur vol. Na drie jaar touwtrekken, had zij haar functioneren aan de besluitvorming verbonden en voegde de daad bij het woord door per 31 december 2019 op te stappen.

Terug naar ‘AF’

Door de ontwikkelingsplannen te blokkeren is Centrum Hofdael weer terug bij ‘AF’. De geplande verbouwingen gaan (voorlopig) niet door, niet ingewerkte bestuurders nemen het stokje over, er is geen plan voor de toekomst en de bedongen vertraging tilt de problematiek van Centrum Hofdael over de komende gemeenteraadsverkiezingen heen. Althans, zo lijkt het. En het is zo ook lastig om nieuwe bestuurders te vinden die er hun schouders onder willen zetten. Het is daarom dat de grootste gebruikers van het Centrum het roer overnemen en op zoek gaan naar een nieuw bestuur.

Wie is Wie

Het nieuwe interim bestuur wordt gevormd door voorzitter Dick Bogers (vz Volksuniversiteit Geldrop), penningmeester Arno van Tuijl (vz Geldrops Muziekcorps), Kees Koedam (vz De Wiele creatief), Joop van der Meij (vz Weverijmuseum) en Gerloes van Nunen die op verzoek van het nieuwe bestuur is gevraagd de rol van secretaris op zich te nemen. Gerloes maakte deel uit van het aftredende bestuur. Klik hier voor meer informatie over de bestuursleden.

1 Comment

  1. Kees Smedema schreef:

    Zeer spijtig, deze ontwikkeling. De Raad van Geldrop heeft geen idee wat het betekent om een sociaal-cultureel centrum/dorpshuis te exploiteren. Bovendien is een belangrijke inkomstenbron gestopt omdat de gemeente meende dat ze beter geld kon uitgeven aan een nieuwe raadszaal i.p.v. door te gaan met een verbeterde zaal in Hofdael.
    Ik wens het nieuwe bestuur veel sterkte!

    Kees Smedema
    ex-secretaris bestuur Volksuniversiteit en lid van de voorbereidingscommissie (kwartiermakers) van de verzelfstandiging van Hofdael.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.