Beginnende fase van dementie/geheugenverlies

Mensen met een beginnende vorm van geheugenverlies zijn ongerust en erg gemotiveerd om er zo mogelijk iets aan te doen, men zoekt handvaten om de achteruitgang zoveel mogelijk te beperken. Schrijf je zonder bijdrage in bij de Volksuniversiteit.

Gratis

Een klimaatbestendige voor- en achtertuin

De weersextremen nemen toe. Hevige lokale regenbuien veroorzaken grote wateroverlast. Maar er zijn ook steeds vaker lange hete en droge periodes. De gevolgen daarvan zijn goed merkbaar in steden: verdroging, hittestress, overstromingen en aantasting van de biodiversiteit. De klimaatverandering stelt ons voor grote opgaven. Voor burgers met een groen biodiversiteits […]

Gratis